Hvorfor er det smart med en ekstern fasilitator og coach?

Vi ønsker å gjøre ting selv, fordi vi vil spare penger og tid, og kanskje fordi vi allerede har kompetansen vi trenger inhouse. Men det kan være smart å investere tid og penger i en objektiv utfordrer og positiv bidragsyter. En fasilitator som kommer utenifra kan utfordre på en ny måte og med et annet perspektiv.

Det kan være tidkrevende og tungt, å jobbe med endringer i motstand. Er det noe som ikke er optimalt internt i deres bedrift, ikke vent for lenge med å få bistand av en objektiv støttespiller. Målet mitt er alltid å skape motivasjon til endringer ved å gjøre det attraktivt og lystbetont. Jeg tilbyr også individuell coaching til bedrift, samt hel- og halvdagssamlinger.

Er dere mange som ønsker å delta på Hinderløypa så har jeg flere fasilitatorer.

Hvorfor bruke Vibeke som fasilitator?

Vibeke Arntzen Fredriksen, DNCF sertifisert coach med over 12 års erfaring i eget firma, All or Nothing coaching AS. Jeg har arbeidet med mange ulike tematikker innenfor personlig coaching, karrierecoaching og bedriftsoppdrag. Etter 20 år med tallknusing, økonomi, regnskap og administrasjon, skiftet jeg karrierevei for å jobbe med utvikling av mennesker.

Min erfaring som coach, i tillegg til min erfaring fra ulike jobbroller som ansatt og leder i bedrift, gjør at jeg har allsidig og bred forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer. 

Ta kontakt for et givende samarbeid!