Hvorfor velge Hinderløypa?

Alle mennesker trenger samspill samt å føle på fellesskap for å prestere og levere. Vi trenger også å bli sett og hørt.
En viktig del av en leders jobb er å sette av tid i kalenderen til å være sammen som team, og da gjerne utenfor kontoret og møterommet.
Erfaring tilsier at de bedriftene som tar seg tid, til å være sammen utenfor kontoret får bedre resultater på sikt. Fornøyde ansatte leverer bedre resultater. Derfor er det viktig å sette av til aktiviteter som bidrar til at trivsel og arbeidsglede.

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs!

Når vi har mange endringer rundt oss i hverdagen er det viktig å forstå hvordan vi opplever og takler endringer forskjellig. Vi opplever endring forskjellig ut i fra vår bakgrunn, våre egenskaper og våre ressurser. Når vi forstår hverandre bedre, bidrar dette til bedre miljø for endringer.

Bli bedre rustet til å møte endringer sammen som team!

En annen fordel med Hinderløypa som teamaktivitet er at den inneholder fysiske oppgaver/hinder. Inaktivitet er en stor helserisiko og mange av oss sitter stille mange timer hver eneste arbeidsdag. Hinderløypa er helsefrembringende ved å være et aktiv teamutviklingstilbud. Erfaringsmessig blir vi gladere, og får mer energi og engasjement av frisk luft og artige aktiviteter.

Hinderløypa utfordrer til aktivitet deltakelse, gir ny energi ved at dere får brukt kroppen i tillegg til toppen!