Hvorfor velge Hinderløypa som teamaktivitet?

Hinderløypa teamaktivitet passer til alle bedrifter som ønsker å ha fokus på at de ansatte føler på tilhørighet og fellesskap. Vi trenger å bli sett og hørt for å levere og prestere.

En viktig del av en leders jobb er å sette av tid i kalenderen til teamaktivitet. Til å se hverandre i en hektisk hverdag og da gjerne utenfor kontoret og møterommet. Erfaring tilsier at de bedriftene som tar seg tid teamutvikling får bedre resultater på sikt. Fornøyde ansatte leverer bedre resultater, og de ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

En fordel med Hinderløypa som teamaktivitet er at den inneholder fysiske oppgaver/hinder. Inaktivitet er en stor helserisiko og mange av oss sitter mange timer hver eneste arbeidsdag. Hinderløypa er helsefrembringende ved å være et aktiv teamutviklingstilbud. Erfaringsmessig blir vi gladere, får mer energi og engasjement av fysisk teamaktivitet.

Hinderløypa utfordrer til aktiv deltakelse som gir ny energi ved at dere får brukt kroppen , i tillegg til toppen!