Hva og til hvem?

Hva er Hinderløypa?
Hovedmålet er teambuilding med fokus på samhold, mening og moro. Hinderløypa er en løype med mentale og fysiske hinder og oppgaver. Løypas innhold, lengde, antall hinder, tema på løype, osv. kartlegges og tilpasses etter bedriftens rammer og behov.

Rammer er f.eks være tid, antall deltakere, ønsket og ønsket resultat etter gjennomføring av løypa. Tilbudet vil variere gjennom året pga årstidene. Løypa krever ikke stor plass og kan gjøres inne ved behov. Tidsramme for løypa er 2 timer, men dette kan utvides med workshop/samling/seminar/coaching, både før aktiviteten eller i etterkant som oppfølging.

Hinderløypa ønsker å bidra til at det blir mer enn en artig happening som alle har «glemt» dagen etter.

Det kan være team som er nye for hverandre, eller team som ønsker en aktivitet med moro og mening, team som står i endringer, team som vil bruke hverandres styrker, team som ønsker en litt annerledes aktivitet, eller team som ønsker en aktivitet med konkurranse.

Hvem passer Hinderløypa for?
Hinderløypa passer for alle uansett form, alder eller kjønn.
Løypa tilpasses etter deres nivå og ønsker.
Noen ønsker å bli utfordret på høyt nivå, mens andre vil ha det kun som en gøy happening uten svette.

Hvem passer Hinderløypa for:
Nye Team som trenger teames opp!
Team som ønsker blir bedre kjent!
Team som trenger en energigivende timeout!
Kickoff som start eller feiring av mål og resultater!
Team som ønsker et fysisk friminutt med aktivitet!

Hinderløypa kommer i 3 nivåer – les mer her: hvordan