Team NY – bli bedre kjent

Denne Hinderløypa passer for team som trenger og ønsker å bli enda bedre kjent. Passer også for team som er nye for hverandre. Oppgavele er enkle og bidrar til samspill, synliggjøring av den enkelte.
Vi tilpasser alltid de fysiske oppgavene til om dere ønsker fysisk trening,  eller mer aktivitet og lek! Dette nivået passer også godt før en sommerfest, julebord, eller midt på dagen i en strategisamling. Dette er et energigivende friminutt hvor fokus er å se hverandre på en ny måte og styrke fellesskapsfølelsen!